Redigering
Du kan få redigeret og forbedret alle dine tekster: Du kan også mere dybdegående hjælp, hvis du selv er i gang med at skrive en bog. Som freelanceredaktør kan jeg hjælpe dig, så din bog fremstår på den bedst mulige måde.

Uanset om du udgiver gennem et forlag eller selv udgiver, kan vores samarbejde spænde vidt fra et sparringsforløb, hvor vi løbende diskuterer din idé, din tekst, din målgruppe og dit mål til, at du kan få redigeret og finpudset din færdige tekst.

Inden vi indleder et fortroligt samarbejde, finder vi sammen ud af, hvad dit behov er i forhold til den redaktionelle proces, men én ting kan du altid være sikker på: Du får et ærligt svar og ærlige input.

Læs her et uddrag af bøger skrevet i mit eget navn eller som ghostwriter.